Terapia Systemowa Poznań

Terapia systemowa najsilniej kojarzy się z terapią rodzin. To w dużej mierze słuszne skojarzenie, jednak w miarę rozwoju technik oraz integracji elementów nowych prądów filozoficznych i neurobiologii do teorii systemowej, zaczęła ona znajdować zastosowanie również w terapii par czy indywidualnej.

Zakłada ona, że nasze emocje i zachowania są ściśle związane z funkcjonowaniem bliskich nam osób. Dzieje się tak dlatego, że nieustannie przebywamy w różnych grupach społecznych czyli systemach (szczególnie rodzinnych i partnerskich) oraz określamy się przez nie. Terapia polega na odnalezieniu tych określeń i sposobu działania systemu, tak aby usprawnić jego funkcjonowanie i wspólnie przepracować trudności, nadając im nowe, osobiste znaczenie.

Terapia systemowa koncentruje się na zasobach klientów, szanując jednocześnie obszary związane z ich cierpieniem. Praca w tej modalności skupia się na poszukiwaniu i wprowadzaniu w życie użytecznych różnic, będących podstawą zmiany, i pogłębianiu w klientach poczucia sprawstwa. Charakter pożądanych zmian i odpowiedzialność za nie leży po stronie klienta – to on jest specjalistą od swojego życia; terapeuta jest odpowiedzialny za odpowiednie prowadzenie rozmowy i towarzyszenie klientom w poszukiwaniu nowych, przynoszących ulgę i nadzieję opisach i sposobach doświadczania rzeczywistości.

W swojej pracy terapeuci systemowi korzystają z wielu technik, pomagających realizować cele klientów. Głównym narzędziem jest odpowiednie stawianie pytań; pracuje się też z metaforą, rysunkami, ustawieniami przestrzennymi, mogącymi wprowadzić nowe spojrzenie na relacje między elementami doświadczeń klienta, genogramem pomagającym poszukać siły i nowych sensów w doświadczeniach przodków; zaleca się też klientom przeprowadzanie różnego rodzaju eksperymentów.

W WCST terapię systemową prowadzą terapeutki Andżelika Korczak-Urban, Sandra Zakrzewska i Emilia Gostomska.

Nasi terapeuci

Psychoterapeuta Poznań Aleksandra Mazik
Aleksandra Mazik
Psychoterapeuta Poznań Sandra Zakrzewska
Sandra Zakrzewska
Psychoterapeuta Poznań Andżelika Korczak-Urban
Andżelika Korczak-Urban
Psychoterapeuta Poznań Emilia Gostomska
Emilia Gostomska
Umów wizytę 604 738 329