Psycholog, Psychoterapeuta

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

Cennik

Terapia indywidualna (50 min) 170 zł

Terapia młodzieży (50 min) 170 zł

Terapia rodzin i konsultacje dla par (60 min) 170 zł

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie zdobywam umiejętności terapeutyczne i poszerzam wiedzę. Ukończyłam również I stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców.
W pracy z drugim człowiekiem zakładam, że każdy z nas jest indywidualną i niepowtarzalną osobą, w związku z czym staram się w jak największym stopniu dopasować terapię do klienta, jego celów i trudności, z jakimi pojawia się w gabinecie. Koncentruję się przede wszystkim na zasobach, potrzebach, umiejętnościach, relacjach społecznych, głęboko wierząc w to, że można w nich odnaleźć klucz do poradzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. Każdego klienta traktuje jako eksperta od własnego życia i zachodzących zmian, któremu współtowarzyszę na drodze do głębszego samopoznania. W atmosferze wzajemnego zaufania i empatycznego zrozumienia, staram się pomóc w spojrzeniu na problem w szerszej niż dotychczas perspektywie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Stale poszerzam wiedzę i repertuar metod terapeutycznych uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, w Szpitalu im. Jana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie Oddziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu na Oddziale Toksykologicznym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Otolaryngologicznym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Patologią Ciąży, Szkole Podstawowej nr 7 i Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”.

Umów wizytę 604 738 329