Terapia Analizą Transakcyjną Poznań

W podejściu klasycznym analizy transakcyjnej podstawowy krok, który stawia klient polega na zrozumieniu, w jaki sposób stawia się on w problematycznych sytuacjach w swoim życiu. Ma on bowiem na to wpływ, jaki ukazuje się pacjentowi. Następnie terapeuta i klient ustalają kontrakt (umowę), w której klient decyduje się na dokonanie zmian w swoim zachowaniu.

Analiza transakcyjna jest jednym z nurtów terapeutycznych, które ułatwiają pacjentowi świadome kierowanie własnym życiem. Terapeuta towarzyszy w wypracowaniu przez pacjenta autonomii, czyli samodzielności w decydowaniu o sobie, postrzeganiu i myśleniu, przy jak najmniejszym udziale destrukcyjnego wpływu wypracowanych już mechanizmów funkcjonowania. Aby stać się niezależnym od własnych scenariuszów z przeszłości w trakcie terapii bada się transakcje, gry i skrypty, stany ego, dzięki czemu pacjent uzmysławia sobie zależności i mechanizmy, które kierują jego zachowaniami.

Nasi terapeuci

Psychoterapeuta Poznań Jakub Błajet
Jakub Błajet
Umów wizytę 604 738 329